Ons verhaal

Wij zijn enthousiaste en sportieve jongeren uit Hardenberg en omgeving die de jongeren willen bereiken met de volmaakte liefde van Jezus.

 

Met Be Active bouwen aan Gods Koninkrijk bij ons in de stad. Doordat we door middel van sport de jongeren in contact brengen met de liefde van God halen we de muren weg en houden we de drempels laag. Waar de jongeren zich  veilig, geaccepteerd en vrij mogen voelen, met als ultiem doel: een hechte community van vrijheid, veiligheid en acceptatie. Waar jongeren  uit de kerk en/of de niet-kerkgangers zich verbonden mogen voelen en hun hart mogen laten zien. Zo ontstaat er een stukje hemel op aarde, waar jongeren Jezus leren kennen.

 Missie

Wij sporten op elke eerste zondag van de maand, tussen 15:00 en 17:00 uur in het park, Kruserbrink te Hardenberg. Ons doel is om de mensen uit de stad over de volmaakte liefde van Jezus te vertellen. Dit doen wij door woorden en daden, bijvoorbeeld door drama, getuigenissen en natuurlijk door samen te sporten.

 Sport op zondag?!

Maandelijks, eerste zondag van de maand zijn we te vinden in het park aan de Kruserbrink te Hardenberg. Er zijn veel mensen die daar een wandeling maken en met vragen naar ons komen. Omdat we op zondag sporten krijgen we vaak vragen die een negatieve ondertoon hebben. Wij willen graag een antwoord geven op de vraag: "waarom moet dit op zondag, een week heeft nog zes andere dagen."

 


Het antwoord op die vraag zal moeten worden afgeleid uit de Bijbel. In dit geval vanuit het vierde gebod: 'Gedenk de sabbat.' Opvallend is de uitleg van dit gebod. Er staat niets over "wat niet mag", maar over "wat wél mag". Kort gezegd gaat het om kerkgang en liefdadigheid op zondag. Geen wettische invulling dus.

 

Nu weten wij niet of jij de Here liefhebt, maar stel dat dat zo is. Dan geldt ook voor jou dat alle dingen je zijn toegestaan, tenzij het niet opbouwend is voor je naasten en/of je eigen geloofsleven. Lees Korinthe 10:23 en 24! Dat kun jij alleen zelf beoordelen in overleg met God door gebed en lezen van het woord. Dat kan verder niemand voor jou uitmaken. Misschien is dit voor jouw ogen een mager antwoord maar als je het biddend overdenkt, dan zul je ontdekken dat het eigenlijk buitengewoon is dat God ons verlost van het juk der dienstbaarheid en in de vrijheid zet (Galaten 5:1). 

 

Als de kerkgang en christelijke handreiking op zondag een lust is, dan is dat ook ontspanning.

 

Hiermee is de bal weer bij jou neergelegd...